نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت اول ؛ بشنوید :

 
 

اجزای تشکیل دهنده یک آیفون تصویری

۱- مانیتور (نمایشگر)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (2)

۲- پنل (صفحه دم دری)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (3)

۳- ترانس (منبع تغذیه)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (4)

۴- قفل

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (5)

۵- سوییچر

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (6)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (7)

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت دوم ؛ بشنوید :

 
 

طرز کار و طریقه نصب تجهیزات آیفون تصویری به یکدیگر

در ادامه به شرح چگونگی کارکرد تجهیزات گفته شده در بالا و طریقه نصب این تجهیزات به یکدیگر می پردازیم.

 با آیفن تصویری همراه باشید

۱- مانیتور (نمایشگر)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (8)

ترمینال های موجود در پشت مانیتور مدل commax

در هر واحد از طبقات ساختمان می بایست یک عدد مانیتور نصب شود و از آن تا پنل دم دری سیم کشی لازمه انجام شود.

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (9)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (10)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (11)

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

ارتباط داخلی (interphone)

برای این کار (ارتباط داخلی) کافی است ترمینال های مربوطه دو مانیتور نظیر به نظیر به یکدیگر متصل شوند.

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

اتصال حافظه به آیفون تصویری

سوکت ۷ تایی سوم برای اتصال حافظه مستقل می باشد. حافظه جهت تصویر برداری در هنگام زنگ خوردن واحد در صورت نبودن صاحب خانه می باشد. برای اتصال حافظه فقط کافیست سیم های خروجی حافظه را به این

سوکت متصل نماییم. حافظه بصورت چسبیده به کار مانیتور در شیار مربوطه نصب می شود.

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت سوم ؛ بشنوید :

 
 

دکمه های موجود بر روی آیفون تصویری

۱- از این دکمه برای دیدن تصویر دم دری و همچنین صحبت کردن از طریق گوشی استفاده می شود.

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری

۲- از این دکمه جهت ارتباط داخلی استفاده می شود.

۳- از این دکمه جهت باز کردن در ورودی استفاده می شود.

۴- ولوم تنظیم روشنایی صفحه.

۵- ولوم کنترل حجم صدا.

۶- سوئیچ ON & OFF به منظور روشن و خاموش کردن مانیتور.

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت چهارم ؛ بشنوید :

 
 

۲- قفل و ترانس

قفل:

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (5)

جهت باز کردن درب ورودی می بایست از یک قفل برقی در پشت درب ورودی مجتمع استفاده نمود، تغذیه این قفل ها معمولا ۱۲ ولت می باشد و توسط دو رشته سیم با سطح مقطع ۱٫۵mm که از قفل تا پنل کشیده شده است تامین می شود.

نصب و راه اندازی آیفون

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت پنجم ؛ بشنوید :

 
 

ترانس:

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (4)

جهت تغذیه پنل دم دری و همچنین باز کردن درب ورودی (تغذیه قفل) می بایست از یک ترانس استفاده نماییم و هچنین لازم است یک سیم ۲ زوج از این ترانس تا پنل دم دری کشیده شود، ترانس ها نیاز به یک تغذیه ۲۲۰ v ورودی و معمولاّ دارای ۲ خروجی dc و ۱۴v ac می باشند.

نصب و راه اندازی آیفون

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت ششم ؛ بشنوید :

 
 

۳- پنل (صفحه دم دری)

پنل یا صفحه دم دری همانطور که از اسمش مشخص است می بایست نزدیک درب ورودی مجتمع آپارتمان نصب شود و همچنین از تمامی مانیتورهای واحدها و بقیه تجهیزات مثل قفل و ترانس تا این پنل سیم کشی مربوطه انجام شود.

نصب و راه اندازی آیفون های تصویری (3)

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت هفتم ؛ بشنوید :

 
 

سوکت های موجود در پشت پنل:

نصب و راه اندازی آیفون

۱- سوکت ۳ تایی که توسط کارخانه به برد شاسی زنگ ها جهت تامین تغذیه شاسی ها و چراغ پشت پنل لحیم شده است.

۲- در پنل ها به ازای هر واحد یک شاسی زنگ موجود می باشد.

۳- سوکت ۴ تایی اصلی که با اتصال سر سوکت مربوطه ۴ رنگ سیم اصلی دیده می شود.

در صورتی که بخواهیم یک سیستم تک واحدی را راه اندازی نماییم کافی است سیم های خروجی مانیتور از واحد مورد نظر را به پنل متصل نماییم (۴ سیم مشترک نظیر به نظیر از مانیتور به پنل متصل شود).

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت هشتم ؛ بشنوید :

 
 

 سوکت های موجود در پشت پنل اتصال پنل به قفل و مانیتور:

نصب و راه اندازی آیفون

۱- سوکت ۲ تایی قرمز و آبی که جهت تغذیه پنل از آن استفاده می شود و این تغذیه توسط ترانس تامین می شود.

۲- دو سیم مشکی که با ac ترانس و قفل سری می شود.

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت نهم ؛ بشنوید :

 
 

طریقه نصب آیفون تصویری در یک چند واحدی

ممکن است در تعداد واحدهای بالا با چند نوع سیم کشی روبرو شوید و با توجه به سیم کشی انجام داده شده نصب متناسب را انجام دهید.

انواع سیم کشی در نصب آیفون تصویری

۱-سیم کشی استاندارد

۲-سیم کشی back to back

۱-سیم کشی استاندارد

در صورتی که از مانیتور هر واحد یک کابل مجزا تا پنل دم دری کشیده شود ما یک سیم کشی استاندارد را خواهیم داشت.

به عنوان مثال یک ۶ واحدی را در نظر بگیرید که به صورت زیر سیم کشی شده است.

نصب و راه اندازی آیفون

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت دهم ؛ بشنوید :

 
 

سوییچر

در تعداد واحدهای بالا از قطعه ای به نام سوییچر جهت کاهش افت سیگنال تصویر و صدا استفاده می کنیم.

در سیم کشی نوع استاندارد می بایست از سوییچری به نام سوییچر مرکزی که در پشت پنل نصب می شود استفاده کنیم.

در این نوع سوییچر به ازای هر مانیتور یک خروجی وجود دارد که می بایست به سیم های کشیده شده از هر واحد متصل شود.

با اتصال یک سر سوکت به این خروجی ها ۴ رنگ سیم اصلی مشاهده خواهد شد.

و برای اتصال به مانیتور مربوطه کافیست به رنگ متناظر خود که از مانیتور تا پشت پنل کشیده شده است متصل شود.

تا اینجا خروجی سوییچر را به مانیتور واحدها متصل کردیم اما می بایست ورودی سوییچر را نیز از خروجی ۴ تایی پنل بگیریم.

سیم های زنگ واحدها نیز باید به سوکت مربوطه بر روی سوییچر متصل شود.

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت یازدهم ؛ بشنوید :

 
 

تمام سیم های زنگ در یک سوکت جمع شده است که سوکت مربوطه را باید در محل خود در سوییچر قرار دهیم.

توضیحات بالا را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

نصب و راه اندازی آیفون

۱- سوکت ۴ تایی که باید به خروجی پنل متصل شود.

۲- شاسی زنگ پنل.

۳- سوکت مربوطه باید در محل مشخص شده در سوییچر متصل شود.

پادکست نصب و راه اندازی آیفون های تصویری ، قسمت دوازدهم ؛ بشنوید :

 
 

سیم کشی back to back

این نوع سیم کشی را برای ۶ واحد می بینیم.

نصب و راه اندازی آیفون

در صورتی که سیم کشی به صورت back to back باشد باید از سوییچر تکی استفاده کنیم.

سوییچر تکی می بایست پشت مانیتور هر واحد نصب شود.

ترمینال های موجود در سوییچر تکی.

نصب و راه اندازی آیفون

 نحوه اتصال مانیتور به سوییچر تکی.

یک مانیتور(یک طبقه)

نصب و راه اندازی آیفون

نحوه ی اتصال از پنل به سوییچر: ۱(پنل) به ۳(سوویچر)، ۲(پنل) به ۱(سوویچر)، ۳(پنل) به ۴(سوویچر)، ۴(پنل) به ۲(سوویچر).

مشاهده موارد بیشتر : انواع برندهای آیفون های تصویری

دو مانیتور (دوطبقه)

نصب و راه اندازی آیفون

درباره‌ی مهندس حیدری پشتیبان لاین استور

همچنین ببینید

ویژگیهای پنل آیفون تصویری کدینگ و کارتخوان تابا TVP-1800 نقره ای

ویژگیهای پنل آیفون تصویری کدینگ و کارتخوان تابا TVP-1800 نقره ای سلام و درود فراوان …

۱۳ نظر

  1. هزینه نصب ایفون چقده ، و ایا ارسال ایفون تصویری به شهرستان دارید یا نه ؟

  2. ممنون از این آموزشی که گذاشتید مخصوصا بخش آموزش صوتی
    یک خرید آیفون تصویری چقدر زمان میبره به دستمون برسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *